We proudly announce the

2nd Macedonian Road Congress 2022

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Проф. д-р Горан Мијоски

Претседател

Стојанче Стојанов

Потпретседател

Кирил Лазаров

Секретар

Д-р Андреј Лепавцов

Член

Зоран Милковски

Член

Ирена Јакимоска

Член

Гоце Стојановски

Член

Д-р Златко Илијовски

Член

Александар Смилковски

Член

Александар Јанакиески

Член

Никола Пандев

Член

Пријатели на ДПМ