Друштво за патишта на Република Македонија

Нашето здружение е волонтерско, професионално и непрофитна организација за граѓаните на Република Македонија. Членка е на сојузот на градежни инженери на Македонија и придонесува за севкупната состојба на патната инфраструктура во Македонија. ДПМ го организираше Првиот Македонски конгрес за патишта во 2019 година на кој учествуваа над 350 учесници. Нашите главни карактеристики се:

Нашите Цели

Подобрување на патната инфраструктура

Нудиме поддршка на сите истражувања поврзани со патната инфраструктура и помош за понатамошен развој на техничката и економската состојба.

Нудиме поддршка на инженерите

Една од нашите главни цели е подобрување на патната инфраструктура во Република Македонија со континуирано стручно усовршување на инженерскиот кадар.

Организација на настани

Организираме настани кои придонесуваат кон едукацијата на идните градежни инженери, исто како и на актуелните. Ние сме горди оранизатори на Првиот Македонски конгрес за патишта.

Пријатели на ДПМ