Првиот Македонски конгрес за патишта беше одржан на 7ми-8ми Ноември 2019 во Скопје на кој учествуваа над 350 учесници.

Пријатели на ДПМ